คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 1,004 views

สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน

ได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1qpniXUHHYya_ygANzIufhpCL8gNur94-/view?usp=sharing

 

ดาวน์โหลดต้นเรื่อง

 

***โดยขอให้หน่วยดำเนินงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงิน โดยการ LIST และ CONFIRM ในระบบ GFMIS ได้อย่างครบถ้วน***