คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

เปิดอ่าน 49 views

ที่  นบ 0004/ 1445     ลงวันที่    15  สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    16  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา