คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ’ ทบทวนปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์

เปิดอ่าน 80 views

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนนทบุรี(ก.ค.อ.จังหวัด) เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ที่มีการบังคับค้าประเวณีในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีในเชิงบริบทพื้นที่รูปแบบของการค้าประเวณีและปัจจัยหรือสาเหตุที่ชักจูงให้เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี