คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2

เปิดอ่าน 81 views

ที่  นบ 52203/ 6096      ลงวันที่    9  สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    15  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา