คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 43 รายการ

เปิดอ่าน 64 views

ที่  นบ 52203/ 6128                  ลงวันที่    9   สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     15  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา