คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เปิดอ่าน 54 views

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)