คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงงานมหกรรมกองทุนแม่ของแ​ผ่นดิน​ ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 124 views

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๖ ชั้น อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อำเภอปากเกร็ด : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงงานมหกรรมกองทุนแม่ของแ​ผ่นดิน​ ประจำปี ๒๕๖๒โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนโครงการชลประทานนนทบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้แทนอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ป้องกันจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้แทนเมืองทองธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย