คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ

เปิดอ่าน 107 views

ที่  นบ 0004/ 1382      ลงวันที่    7  สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    13  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา