คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เปิดอ่าน 302 views

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายต่างๆ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ลูกจ้างส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมใจขับร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ คือ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ได้ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ ด้วย