คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 235 views

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๖ ชั้น อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อำเภอปากเกร็ด : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนทัองถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนโยธาฯ จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้แทนอำเภอปากเกร็ด ผู้แทน สภ.ปากเกร็ด ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี และผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย