คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนานนทบุรีสู่เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (นักสืบสายน้ำ)

เปิดอ่าน 122 views

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมบริหารวิสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนานนทบุรีสู่เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (นักสืบสายน้ำ) ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน : คลองบางใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์คูคลอง แก่นักเรียนจากสถานศึกษาละแวกคลองบางใหญ่ จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ผอ.ศูนย์ป่าไม้นนทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการนี้มี รอง ผอ. รมน. จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผอ.โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย