คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ

เปิดอ่าน 108 views

ที่  นบ 52203/ 5958       ลงวันที่    5  สิงหาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    6  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา