คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ

เปิดอ่าน 114 views

ที่ อว 0602.01/ ว 2538                  ลงวันที่    26   กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     5  สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา