คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เปิดอ่าน 250 views

ที่  นบ 52203/ 5806       ลงวันที่   30    กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา