คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่)

เปิดอ่าน 254 views

ที่  นบ 52203/ 5805      ลงวันที่    30   กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา