คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างแพ บริเวณวัดบางพัง

เปิดอ่าน 101 views

ที่  นบ 52203 / 5620              ลงวันที่   24  กรกฎาคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา