คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลองบางพูด

เปิดอ่าน 514 views

ที่  นบ 52203/ 5327       ลงวันที่   11     กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    19  กรกฎาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา