คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 43 รายการ

เปิดอ่าน 216 views

ที่  นบ 52203/ 5358                 ลงวันที่    12   กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     19  กรกฎาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา