คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 119 views

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ร่วมกับพระสงฆ์และ พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ในการนี้มี ผู้แทนศาลจังหวัดนนทบุรี ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย (เครดิตภาพ: ประยงค์ วิลัย)