คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒

เปิดอ่าน 151 views

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และชี้แจงหลักเกณฑ์ในการยุติเรื่องร้องเรียน โดยมีผู้แทนรอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี  ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด และ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย