คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะลำยาก ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคม สงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 92 views

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ท้องที่อำเภอบางบัวทอง : นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะลำยาก ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคม สงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน ๓ รายรายละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบผ้าห่ม นมกล่อง UHT และแผ่นรองซับ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน ๓ ราย รายละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย