คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับพื้นที่ (จังหวัดนนทบุรี)

เปิดอ่าน 60 views

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับพื้นที่ (จังหวัดนนทบุรี) พร้อมทั้งหารือการดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาที่จะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีรอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ผู้แทนอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย