คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง

เปิดอ่าน 50 views

ที่  นบ 51004/4209      ลงวันที่      8  กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา