คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว นนทบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

เปิดอ่าน 79 views

ที่  นบ 0004//1115      ลงวันที่    5  กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา