คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัด

เปิดอ่าน 56 views

ที่  นบ 0004/ 1145     ลงวันที่    4  กรกฎาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    8  กรกฎาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา