คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 269 views

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการปล่อยขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท.) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี แรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี ศูนย์การเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย นักเรียน นักศึกษา และผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมจำนวน ๕๐๐ คน ร่วมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดดังกล่าว