คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

แจ้งยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มีตัวตนใช้งานไม่ได้ จำนวน 280 รายการ (955 ตัว)

เปิดอ่าน 473 views

ที่ นบ 52203/ 4725       ลงวันที่    20    มิถุนายน  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ    25  มิถุนายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา