คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

เปิดอ่าน 198 views

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมวัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อน พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมได้ โดยมีศึกษาธิการภาค ๑ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ คณะครู จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จากทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๙๒ แห่ง ๕๘๖ คน เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ระดับเพชรต้นแบบ จำนวน ๑๑ แห่ง ด้วย