คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการแข่งขันเรือหางยาวประเพณี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

เปิดอ่าน 308 views

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศาลเจ้าพ่อจุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือหางยาวประเพณี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ โดยมีนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการเเข่งขัน และมีนายอำเภอปากเกร็ด ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าอิฐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิด ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหางยาวคู่เปิดสนาม ร่วมรับชมการเเข่งขัน มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันดังกล่าวด้วย
ประเพณีการแข่งขันเรือหางยาว ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่น แสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ภายใต้กฎกติกาที่กำหนด มิใช่มุ่งแต่จะเอาชนะเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ให้ข้อแนะนำว่า ในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ควรจะมีการเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันเรือพื้นบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนที่อยู่ริมน้ำได้เป็นอย่างดี