คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำรวจคลองบ้านใหม่ บริเวณท่อไซฟอนลอดคลองประปา ด้วยหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจด้วยคลื่นโซนาร์

เปิดอ่าน 176 views

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ริมคลองบ้านใหม่ บริเวณหน้าหมู่บ้านบุญโต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำรวจคลองบ้านใหม่ บริเวณท่อไซฟอนลอดคลองประปา ด้วยหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจด้วยคลื่นโซนาร์ พบว่า มีสิ่งกีดขวางภายในท่อไซฟอนลอดคลองประปา ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้สะดวก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ มี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนกองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานเขตดอนเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลหลักหก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสำรวจคลองบ้านใหม่ดังกล่าว