คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

เปิดอ่าน 172 views

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๘ ราย การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน และอื่น ๆ จำนวน ๖ ราย พิจารณาเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔ ราย และรายงานการตรวจสอบงบดุล บัญชีรายรับรายจ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร