คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

เปิดอ่าน 228 views

ที่  สธ 0807.4 / ว 2981                   ลงวันที่    11   มิถุนายน  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    โรงพยาบาลศรีธัญญา

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     14  มิถุนายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา