คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูด

เปิดอ่าน 269 views

ที่  นบ 52203 / 4287       ลงวันที่    7    มิถุนายน  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    12  มิถุนายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา