คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 214 views

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.40 น. ณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี มีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ดังนี้
1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
2. การประกวดวาดภาพระบายสี
3. การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประเภทบุคคล
4. การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานสหกรณ์

ทั้งนี้ วันสหกรณ์นักเรียนเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมให้มีในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และต่อมาได้การขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ประกาศวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน