คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 198 views

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บุคลากรของอปท.สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดจำนวน 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็นครั้งละ 1 อำเภอ