คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 143 views

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม 4/3 ชั้น 4 อาคารไทยประกันชีวิต อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ อปท. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลัง และการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และทันตามรอบระยะเวลาบัญชี