คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เปิดอ่าน 113 views

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๖ ราย การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน และอื่น ๆ จำนวน ๔ ราย