คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนซอยวัดพระเงิน เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 296 views

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณซอยวัดพระเงิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนซอยวัดพระเงิน เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ ศ. ๒๕๖๒ โครงการ “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรักษาราชการแทนนายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจประจำอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำลังพลจิตอาสา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนซอยวัดพระเงิน ดังกล่าว