คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เปิดอ่าน 243 views

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก จำนวน ๑๒ หน่วยงาน รวม ๓๗๘ เรื่อง ทั้งนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย