คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เปิดอ่าน 476 views

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดโครงการฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้
กลุ่มภารกิจที่ 1 เปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ และปลูกต้นรวงผึ้ง
กลุ่มภารกิจที่ 2 กิจกรรมคัดแยกขยะ
กลุ่มภารกิจที่ 3 ทำความสะอาดบริเวณถนน ม.6 ต.ไทรม้า
กลุ่มภารกิจที่ 4 ทำความสะอาด 2 ข้างถนน ม.6 ต.ไทรม้า