คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 146 views

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจัดทำสารคดีประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดนนทบุรีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)