คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน 428 views

ประเด็นการตรวจราชการเดือนพฤษภาคม 2562

https://drive.google.com/open?id=1xyWl4gVQ_WVQl-ucZQ0fB-e0sOKRpZ4m

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่

1. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานอำนวยการ)
https://drive.google.com/open?id=1a4S2ODT91Gy9WeZh_tm_HrdF8CuNKYKB

 

2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี/อำเภอทุกอำเภอ/เทศบาลนครนนทบุรี/เทศบาลนครปากเกร็ด
https://drive.google.com/open?id=1ZIw1MM8xhkCqJyMSud0ScP06Oi__T26W

 

3. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม)
https://drive.google.com/open?id=1nEedfErVwaGxL1e2BlhlV9PNp8hfOhrC

 

4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

https://drive.google.com/open?id=1p0MCiqziCTzftC-W1-KIzjYJLbOscsg-

 

5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
https://drive.google.com/open?id=1rJ8m8QXQvdGVy_HRZ9CmXVqI5eGM9cFB

 

***ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแบบรายงานให้จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยส่งแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word มายัง E-mail : nonburioffice@gmail.com ในเบื้องต้น
เพื่อจังหวัดนนทบุรีจะได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป***

 

ติดต่อ 02-580-0705-6  ต่อ 14127