คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 150 views

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจัดทำ/ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามรอยภาพเก่าเมืองนนทบุรี (SPOT-YOUTUBE)

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี (งบพัฒนาจังหวัด)

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร