คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1)

เปิดอ่าน 578 views

ที่ นบ 0017.2/ว1882 วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐเเละเอกชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมุ่งสู่ไทยเเลนด์4.0 (NGP Network รุ่นที่1) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฯ 

ใบสมัคร (.pdf)

ใบสมัคร (.doc)  

รายละเอียดการสมัคร 

ปฏิทินหลักสูตร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายองอาจ  นิ่มเป๋า  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 02-580-0705 ต่อ 14127  หรือ  082-094-4815