คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี :สู่ความเป็นเลิศ

เปิดอ่าน 371 views

ที่ นบ 0017.2/ว 1864 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี :สู่ความเป็นเลิศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. โครงการหลักสูตร Smart Leader 4.0 for Smart นนทบุรี    
  2. ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายองอาจ  นิ่มเป๋า  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 02-580-0705 ต่อ 14127  หรือ  082-094-4815