คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เปิดอ่าน 252 views

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณทางต่างระดับปลายบางฝั่งตะวันออกริมถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการโดยอำเภอบางกรวยร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองมหาสวัสดิ์
๒. โครงการ “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และวัดหูช้าง
๓. โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ณ บริเวณทางต่างระดับปลายบางฝั่งตะวันออกริมถนนกาญจนาภิเษก
โดยมี นายอำเภอบางกรวย นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางกรวย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกำลังพลข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา จำนวน ๖๐๐ คน พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร เข้าร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าว