คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมลงพื้นที่บริเวณถนนภูมิเวท ซึ่งเป็นถนนที่จังหวัดนนทบุรีจะใช้สำหรับการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

เปิดอ่าน 332 views

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ถนนภูมิเวท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณถนนภูมิเวท ซึ่งเป็นถนนที่จังหวัดนนทบุรีจะใช้สำหรับการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” อันเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจังหวัดนนทบุรีได้เตรียมการที่จะดำเนินการ ดังนี้
1. ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น
2. ปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้ที่มีปลูกอยู่เดิม รวมถึงจะปลูกต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับอื่นเพิ่มเติม
3. ปรับปรุงทางเดินเท้า
4. เชิญชวนส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ตลอดแนวถนนภูมิเวท ให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้ว และอื่นๆ
5. การทำหรือปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
6. แนวคิดที่จะนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆลงใต้ดิน
7. กิจกรรมอื่นๆ