คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 159 views

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี :  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับรางวัล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลดังกล่าว มีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีผู้นำศาสนาอิสลามได้รับรางวัล  เข้าเฝ้าฯ ในพิธีพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเข้าเฝ้าฯ ในพิธีพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลดังกล่าว อนึ่ง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานรางวัล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยนายดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานฯ