คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงาน “ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ ประจำปี 2562”

เปิดอ่าน 172 views

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ ประจำปี 2562” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และคณะกรรมการวัดสโมสร ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ กล่าวรายงาน และมีพระครูสถิตนันทสโมสร เจ้าอาวาสวัดสโมสร นายอำเภอไทรน้อย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดงาน คณะขบวนแห่จากชมรม/ชุมชนต่างๆ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้แต่งกายชุดมอญลอยชาย ร่วมเดินขบวนแห่ปลา แห่หงส์ ธงตะขาบ รอบโบสถ์วัดสโมสร
งานประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ ณ วัดสโมสร จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 28 ปีแล้ว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี ในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆที่ยังคงยึดถือตามประเพณีของชาวไทยรามัญเป็นหลัก เช่น การแห่หงส์ ธงตะขาบ การเล่นสะบ้ามอญ การแข่งสะบ้าทอย การแห่และปล่อยปลา เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการจัดงานว่า ในปีต่อๆไป ควรจะมีการเพิ่มกิจกรรมที่จะเป็นการส่งผ่านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยรามัญเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น เช่น การประกวดพูดภาษามอญ การประกวดคัดลายมืออักษรมอญ การประกวดทำอาหารมอญ เป็นต้น