คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 111 views

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 15.39 น. ณ วัดโตนด ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองบางศรีเมืองกำหนดจัดขึ้น โดยมีนายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง กล่าวรายงาน และมีพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง คณะกรรมการชุมชน สมาชิก อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนร่วมในงานครั้งนี้ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดขบวนแห่งานประเพณีวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงนิเวศ ตลอดจนอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยให้คงอยู่สืบไป